Sjöbohem

Brightec Home – en viktig pusselbit när Sjöbohem digitaliserar

Genom Brightecs system kan vi även skicka informationen via sms och deras boendeapp, men med en fysisk informationstavla i trapphuset når vi 100 procents täckning och säkerställer att ingen exkluderas.
Kent Tillberg, Förvaltningschef Sjöbohem

Törebodabostäder

Törebodabostäder satsar på smart bokningssystem

Vi ser en stor nytta med att hyresgästerna kan genomföra bokningar dygnet runt, utan att behöva ringa någon eller ens vara på plats i huset, och få dessa bekräftade inom en minut. Det är väldigt flexibelt.
Dan Harryzon, VD Törebodabostäder

Brightec

Våra kunder

Tillsammans blir vi starkare