Vernum Fastigheter

Vernum väljer innovationskraft och Brightec Home

När Vernum Fastigheter byggde hållbara flerbostadshus i Sollentuna ville företaget utrusta dessa med ett framåtlutat digitalt system. Brightec Home matchade önskemålen.

Vid Väsjön i Sollentuna ligger tre klimatsmarta flerbostadshus signerade Vernum Fastigheter. Just när fastighetsbolaget stod inför att upphandla ett digitalt system till husen fick byggprojektledaren Klara Bruun kontakt med Brightec.

– Deras säljare hörde av sig till oss under 2020 och presenterade Brightec Home. Vi hade dåliga erfarenheter från andra leverantörer, så vi var nyfikna på en helt ny lösning. Brightec ingav förtroende. Jag kände att det här var en aktör som ville lämna ifrån sig en bra produkt och hålla i oss som kund under hela processen, säger Klara Bruun.


Inpassering med tagg och app

Flerbostadshusen på totalt 7000 kvadratmeter utrustades med passersystem från Brightec Home. Alla hyresgäster har numera en egen digital nyckel som är kopplad till en dörrläsare vid porten.

– Vi har alltså ingen vanlig porttelefon, utan inpassering sker enbart med tagg eller appen som laddas ner på mobilen. Appen kan även användas för att öppna porten vid besök. Med en vanlig porttelefon kan vem som helst ringa på och bli insläppt av vem som helst i huset. Det här blir mycket tryggare för hyresgästerna. Det är dessutom en mer kostnadseffektiv lösning, förklarar Klara Bruun.


”Helt rätt i tiden”

Vernum valde även att installera digitala entrétavlor från Brightec Home. Här lägger förvaltaren upp viktiga dokument och information som de boende kan klicka på och läsa. En annan funktion är tvättstugebokning.

– Våra hyresgäster är främst personer mellan 25 och 40 år, så de flesta är vana vid att använda digitala verktyg. Vi känner att lösningen med entrétavlor och en app är helt rätt i tiden. Dessutom uppdaterar Brightec sin mjukvara hela tiden, den står inte still. Det är viktigt för oss. Vi vill samarbeta med innovativa aktörer som jobbar för utveckling, säger Klara Bruun.


Bra service

Hon ser Brightec som en het kandidat till rollen som systemleverantör under framtida projekt.

– Vi skulle absolut vilja jobba mer med Brightec. När det har uppstått problem har de varit ödmjuka och tillmötesgående, även om orsaken till problemet inte har legat i deras system. Vid ett tillfälle fick vi ett kabelbrott så att inpasseringen inte fungerade. Då skickade Brightec ut sin servicetekniker som kunde felsöka, berättar Klara Bruun och tillägger:

– Det finns ett stort intresse från deras håll för att vi ska ha en bra relation. Det känns väldigt professionellt.


Om Vernum Fastigheter

Vernum Fastigheter producerar klimatsmarta hyresbostäder i hela Sverige. De hållbara trähusen byggs med miljövänliga metoder och framtidens teknologi.

Allt länkas ihop via appen

Centralen som binder samman dina hyresgäster med din verksamhet är appen. Samt en kort beskrivning om vad det ger dem.